བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་དོན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ནུས་པའི་ཐོག་དཔྱད་ཞིབ་གནང་བའི་སྐོར།

September 16, 2016

བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཉམས་ཞིབ་པ་འབུམ་རམས་པ་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེས་རང་ཉིད་ཀྱི་འབུམ་རམས་པའི་དཔྱད་རྩོམ་ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་དོན་དང་འཛིན་སྐྱོང་གི་ནུས་པའི་ཐོག་དཔྱད་ཞིབ་ ཞེས་པར་བོད་ཀྱི་སྒྲ་བརྙན་ཚན་པའི་ལས་བྱེད་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག་དང་ལྷན་དུ་གླེང་མོལ་གནང་བ།

Print Friendly, PDF & Email